Majssten havssalt är avsedd för främst annat klövvilt än vildsvin. T.ex älg, hjort och rådjur tillgodogör sig den låga halten havssalt medan vildsvin inte har fördelar av saltet.

Att tänka på:
Alla produkterna får längre hållbarhet om de får någon form av ”tak”.

Attraktiv för:
Älg, rådjur, mufflonfår, dov- och kronhjort samt vildsvin.

Egenskaper:
Full av majs, långvarig, smaklig, stärker viltet genom mängden positiva ämnen. Vikt: inte mindre än 3 kg. Bottendiameter 160 mm.

Innehåll:
Majs, havssalt, glukos, tartrazin (färgämne)