Söt majssten för främst vildsvin men också annat vilt. Bidrar till att hålla vilt där man vill ha dem så som t ex foder- eller åtelplats.

Att tänka på:
Alla produkterna får längre hållbarhet om de får någon form av “tak”.

Attraktiv för:
Vildsvin, björn, räv, mufflonfår, kron- och dovhjort.

Egenskaper:
Full av majs, långvarig, smaklig, stärker viltet genom mängden positiva ämnen. Vikt: inte mindre än 3 kg. Bottendiameter 160 mm.

Innehåll:
Majs, glukos, tartrazin (färgämne)